ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αρσένιος Κ. Πουλής

Ειδικός Παθολόγος – Εφαρμογή Ιατρικού Βελονισμού

Συνεργάτης ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

τ. Επιμελητής Α’

Α’ Ογκολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας
Εκπαίδευση στον Ιατρικό Βελονισμό – Ωτική Νευροτροποποίηση – Νέο Κρανιοβελονισμό κατά YAMAMOTO (YNSA)

Μέλος Εταιριών

Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Βελονισμού Ελλάδος
Ακαδημίας Ωτικής Νευροτροποποίησης
Επαγγελματική Προϋπηρεσία επί σειρά ετών

Συνεργάτης Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» από το 2000
τ. Επιμελητής Α’ της Α’ Ογκολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»
Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Πιστοποιήσεις – Διακρίσεις

Ιατρός Παθολόγος, συνεργάτης επί σειρά ετών του ΔΘΚΑ (Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών) «ΥΓΕΙΑ», με εμπειρία στην αντιμετώπιση παθολογικών νοσημάτων και στην εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού.

Απόφοιτος του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Βελονισμού Ελλάδος, ασκεί τον Ιατρικό Βελονισμό, Κινέζικο Βελονισμό, Ωτοβελονισμό (ωτική νευροτροποποίηση) και Νέο Κρανιοβελονισμό κατά YAMAMOTO (YNSA).