Γαστρεντερικές παθήσεις

– Πυλωρόσπασμος

– Οξεία γαστρίτιδα

– Χρόνια γαστρίτιδα

– Έλκος 12δακτύλου (ανακούφιση από τον πόνο)

– Οξεία και χρόνια κολίτιδα

– Διάρροια ή Δυσκοιλιότητα

– Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου