Παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός

Ο βελονισμός κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική βασίζεται στη θεωρία των μεσημβρινών (καναλιών ενέργειας) μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία της ενέργειας (Yin – Yang) στον οργανισμό.

Η θεωρία των Yin-Yang.
Το Yin – Yang προφέρεται μαζί χωρίς συνθετικό «και», γιατί αυτές οι δύο λέξεις δεν αποτελούν δύο διαφορετικές οντότητες, αλλά δύο μορφές της ίδιας ενέργειας που ρέει μέσα μας. Οι δύο δυνάμεις ενέργειας Yin – Yang δεν μπορούν να υπάρξουν χωριστά. Αντιπροσωπεύουν την ίδια τη ζωή, με συνεχή κίνηση και μετατροπή του ενός στο άλλο μέσω των μεσημβρινών. Η ανισορροπία τους προκαλεί την πάθηση!