ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ – ΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Με την ανίχνευση και την κατάληλη διέγερση σημείων πάνω στο ωτικό πτερύγιο είναι δυνατή η διάγνωση και θεραπεία πληθώρας νοσημάτων του μυοσκελετικού, αναπνευστικού, γαστρεντερικού, ενδοκρινικού, νευρικού συστήματος καθώς και ποικιλίας Ψυχοσωματικών παθήσεων. Πατέρας του Ωτοβελονισμού θεωρείται ο Paul Nogier to 1950 στη Γαλλία όπου για πρώτη φορά ανέπτυξε τον σωματοτοπικό χάρτη του αυτιού. Έκτοτε πολλαπλές μελέτες έχουν εντάξει τον ωτοβελονισμό-ωτική νευροτροποποίηση στη σύχρονη θεραπευτική πρακτική.