Ωτοβελονισμός

Ιατρικός Βελονισμός ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ – ΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   Με την ανίχνευση και την κατάληλη διέγερση σημείων πάνω στο ωτικό πτερύγιο είναι δυνατή η διάγνωση και θεραπεία πληθώρας νοσημάτων του μυοσκελετικού, αναπνευστικού, γαστρεντερικού, ενδοκρινικού,...